Polityka Prywatności Perfect Mood Board

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania Perfect Mood Board z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://theperfectmoodboard.pl, zwanej dalej Stroną.

Administratorem Strony jest Anna Łazarska Perfect Mood Board, ul. Kocidłowska 3, 95-100 Zgierz. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail anna@theperfectmoodboard.pl.

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze Strony.

 

I. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi drogą e-mail lub za pomocą formularzy takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz pobrania pakietów informacyjnych, formularz rezerwacji i formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator Strony.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza pobrania pakietów informacyjnych przetwarzane są w celu udostępniania Użytkownikowi informacji uzupełniających wykonane usługi, a także informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rezerwacji przetwarzane są w celu realizacji usługi, której termin jest tą drogą rezerwowany, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup wspomnianej usługi.
 6. Dane przekazane Administratorowi drogą e-mail i w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie produktów lub usług zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub środek komunikacji.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Mad Ventures Patryk Kozioł ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • RUAB “MailerLite” Paupio 28, Wilno, Litwa  – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera oraz pakietów informacyjnych,
 • PAYPAL POLSKA SP Z O O, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w celu przeprowadzenia płatności – w przypadku dokonania zamówienia przez Użytkownika.

 

II. Pliki „cookies”

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub odpowiednie narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

III. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,